15.08.2023

Cách thức quản lý nhiều cửa hàng bằng một tài khoản

Quý đối tác thân mến!

Dưới đây là cách quản lý nhiều cửa hàng khác nhau bằng một tài khoản trên App Delivery K:

Hướng dẫn:

Để quản lý cửa hàng, vui lòng vào Tôi > Quản lý cửa hàng của tôi > Quản lý cửa hàng.

Tại mục quản lý cửa hàng, bạn có thể chỉnh sửa thông tin tương ứng cho từng cửa hàng.

* Lưu ý: 

  • Một tài khoản có thể nhận đơn của nhiều cửa hàng cùng một lúc, do đó khi nhận đơn vui lòng kiểm tra chính xác cửa hàng sẽ xử lý đơn.
  • Có thể đăng nhập vào một tài khoản bằng nhiều thiết bị khác nhau.
  • Trường hợp các cửa hàng quản lý theo từng tài khoản khác nhau, bạn có thể tạo một tài khoản riêng sau đó sử dụng chức năng Master để quản lý chung các cửa hàng đó. Để sử dụng chức năng này xin vui lòng liên hệ trực tiếp người phụ trách để được hỗ trợ. 

Delivery K Team,

Trân trọng!

Chia sẻ bài viết: