15.08.2023

Hướng dẫn tính điểm đánh giá sao của cửa hàng

Quý đối tác thân mến,

Sau đây là công thức tính điểm đánh giá sao cho các cửa hàng trên app Delivery K.

Số điểm sao trung bình = Tổng số sao / Tổng số lượt review

Số điểm sao trung bình

Ví dụ:

Đánh giá 5 sao là 10 lượt 

Đánh giá 4 sao là 5 lượt 

Đánh giá 3 sao là 2 lượt 

Đánh giá 2 sao là 2 lượt 

Đánh giá 1 sao là 1 lượt 

Tổng số lượt review là 20 lượt

Tổng số sao là (5*10) + (4*5) + (3*2) + (2*2) + (1*1) = 81 sao 

Vậy, Số điểm sao trung bình là 81/20 = 4.05 điểm 

*Đối với các cửa hàng có lượt review ít hơn 100 lượt, mỗi phản hồi của cửa hàng với review của khách hàng sẽ được xem như là một review 5 sao và được tính vào số điểm sao trung bình của cửa hàng.

Phản hồi của cửa hàng

Ví dụ

Đánh giá 5 sao là 5 lượt 

Đánh giá 4 sao là 4 lượt 

Đánh giá 3 sao là 3 lượt 

Đánh giá 2 sao là 2 lượt 

Đánh giá 1 sao là 1 lượt 

Tổng số lượt review là 25 lượt

Chủ cửa hàng trả lời review khách hàng là 10 lượt

Tổng số sao là (5*5) + (4*4) + (3*3) + (2*2) + (1*1) + (5*10) = 105 sao

Vậy, Số điểm sao trung bình là 105/25 = 4.2 sao

**Lưu ý: Sau khi cửa hàng đạt trên 100 lượt review, những phản hồi của cửa hàng sẽ không được tính vào số điểm sao trung bình mà số điểm sao trung bình sẽ được tính dựa theo tổng số lượt review thực tế của khách hàng.

Delivery K Team,

Trân trọng!

Chia sẻ bài viết: